Thống kê Keno hôm nay - Trực tiếp Keno Cơ Bản

Thống kê Keno từ 01 - 80 ngày 29/11/2023

Bộ sốSố lần xuất hiện
61
38 lần
06
37 lần
31
37 lần
42
37 lần
51
37 lần
76
37 lần
77
36 lần
03
35 lần
14
35 lần
20
35 lần
24
35 lần
54
35 lần
11
34 lần
23
34 lần
01
33 lần
67
33 lần
46
32 lần
49
32 lần
72
32 lần
22
31 lần
34
31 lần
52
31 lần
55
31 lần
57
31 lần
65
31 lần
02
30 lần
04
30 lần
08
30 lần
16
30 lần
32
30 lần
35
30 lần
41
30 lần
43
30 lần
75
30 lần
07
29 lần
09
29 lần
17
29 lần
27
29 lần
29
29 lần
36
29 lần
56
29 lần
58
29 lần
60
29 lần
71
29 lần
74
29 lần
79
29 lần
13
28 lần
21
28 lần
26
28 lần
40
28 lần
44
28 lần
53
28 lần
59
28 lần
66
28 lần
30
27 lần
38
27 lần
39
27 lần
50
27 lần
62
27 lần
69
27 lần
73
27 lần
78
27 lần
12
26 lần
37
26 lần
45
26 lần
47
26 lần
64
26 lần
70
26 lần
10
25 lần
63
25 lần
05
24 lần
15
24 lần
25
24 lần
80
24 lần
33
23 lần
48
23 lần
18
22 lần
68
22 lần
19
20 lần
28
20 lần

10 bộ số về nhiều nhất/ít nhất ngày 29/11/2023

10 bộ số về nhiều nhất10 bộ số về ít nhất
6138 lần1920
0637 lần2820
3137 lần1822
4237 lần6822
5137 lần3323
7637 lần4823
7736 lần0524
0335 lần1524
1435 lần2524
2035 lần8024

Các bộ số chưa về

Không có bộ số nào